فروشگاه فایل ، پروژه و مقالات دانشجویی

فروشگاه فایل ، پروژه و مقالات دانشجویی

شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 12:20

مقاله ارزشیابی عملکرد افراد

مقاله ارزشیابی عملکرد افراد

مقاله ارزشیابی عملکرد افراد

فهرست: مقدمه ارزشیابی عملکرد کارکنان تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد میانگین زمانی ارزیابی عملکرد معیارهای ارزیابی عملکرد ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا روشهای مختلف ارزیابی عملکرد روش امتیازبندی روش رتبه‌بندی مستقیم روش‌های غیر متدوال روش حصول اطمینان از برابری ارزیابیهای انجام شده در مورد کلیه کارکنان خط...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.